maktobe man

اجتماعی

ریاضی و هوش

 


ریاضی و هوش

1-عدد82 به توان چند می شود45212176؟

2-عدد -3+124مساوی با چه عددی است؟

3-شمارنده های عدد2500 چقدر است؟

4-مقدار جبری عدد a+4a+24a+2bچقدر است؟

به مقدار زیادی سکه های 100 ریالی و 200 ریالی و 500 ریالی داریم .به چند حالت میتوان 624000 تومان درست کرد؟

5-شمارنده های اعداد زیر را بنویسید؟

      48
      36
      24
      64

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:21  توسط رایین فخیمی حسن زاد  |